Dobrovolnická služba a letní tábory

Chtěl/a bys přispět k porozumění, rozmanitosti, solidaritě a získat zkušenosti v zahraničí? S ASF se můžeš na rok zapojit do sociálních nebo lidsko-právních dobrovolnických projektů v Německu – a staneš se na rok i součástí mezinárodní skupiny mladých dobrovolnic a dobrovolníků. Nebo se s ASF vydej na dva týdny na letní tábor: Společně s ostatními z mezinárodní skupiny budeš pracovat a vzdělávat se v konkrétním projektu.

A každý rok navštíví dobrovolníci ASF z Německa Izrael a podporují zde místní projekty.

Proč si zvolit dobrovolnickou službu právě u ASF?

Během dobrovolnické služby u ASF se na rok zapojíš do činnosti partnerské organizace v Německu – například podpoříš přeživší nacismu, osoby s postižením nebo budeš pracovat v sociální nebo vzdělávací či paměťové instituci. Dobrovolnictví je více než jen práce: společně s ostatními dobrovolnicemi a dobrovolníky z mezinárodní skupiny poznáš na seminářích Německo, jeho obyvatele, jazyk a historii. A konkrétně přispěješ k posílení míru, rozmanitosti a lidským právům.

Dobrovolnická služba trvá 12 měsíců a v každém roce začíná 1.září. Přihlásit se můžeš obvykle do 31. ledna. Na seminářích se poznáš s dalšími dobrovolnicemi a dobrovolníky a připravíš na svoji dobrovolnickou službu. Během dobrovolnického roku s nimi dále na workshopech a exkurzích múžes sdílet své zkušenosti a navíc dozvíš se více o historických a společenských tématech. V zemi je k dispozici stálá kontaktní osoba z ASF, která tě bude podporovat během celého roku.

Zde si můžeš online zažádat o dobrovolnické místo a dozvíš se více informací

Máš dotazy k dobrovolnickému programu nebo zájem o zapojení do činností  ASF?
Tvoje kontaktní osoba je:

Viola Jakschová

More infromation on this topic

Národní koordinátorka ASF v ČR

Servitus, z.s.

Máchova 7

CZ 120 00 Praha 2

Tel: 00 420 252545694
Mail: jakschova@asf-ev.de

 

Mezinárodní dobrovolnický program v Německu

ASF nabízí různá dobrovolnická místa pro dobrovolnice a dobrovolníky z jiných zemí na různých místech v Německu.

Staň se součástí mezinárodní skupiny!

Dobrovolníci ASF na Alexanderplatzu v Berlíně

Každý rok se s ASF v Německu zapojí do projektů téměř 20 dobrovolnic a dobrovolníků z různých zemí. Partnerskými organizacemi ASF jsou paměťové instituce, muzea a archivy, sociální instituce pro lidi s postižením, starší osoby nebo uprchlíky. Dobrovolnická místa jsou rozeseta v různých městech po celé zemi. Jako dobrovolnice/dobrovolník pracuješ na jednom nebo dvou pracovištích na plný úvazek, pět dní v týdnu.

Zde se můžeš dozvědět více o dobrovolnické službě a projektech.

Můžeš se také přihlásit přímo online

Dobrovolník ASF Roman z USA provádí památníkem

Památník poskytuje informace o bývalém koncentračním táboře Sachsenhausen v Oranienburgu u Berlína. Přijíždí sem nejen mnoho návštěvníků, aby se dozvěděli více o historii tohoto místa, ale toto místo pronásledování si přicházejí připomínat i pozůstalí a jejich příbuzní. Budeš zapojen/a do administrativních i výzkumných činností v památníku, dále budeš mít na starosti skupiny návštěvníků nebo budeš pořádát prohlídky s průvodcem.

Zde se můžete dozvědět více o dobrovolnické službě a různých dobrovolnických pozicích na několika místech po celém Německu a můžete se také přihlásit přímo online:

Zjistěte více a přihlaste se online

Místo setkávání - kavárna v Grandhotelu Cosmopolis. Foto: Alexander Kohler

Grandhotel v bavorském Regensburgu je všestranným místem setkávání pro “cestovatele všeho druhu”: ubytování pro uprchlíky, hotel a kavárna, učební dílna a umělecký ateliér. Jako dobrovolník doprovázíč uprchlíky, vítáč hosty v kavárně a zapojuješ se do kulturních projektů.

Zde se může dozvědět více o dobrovolnické službě a různých dobrovolnických pozicích na několika místech po celém Německu a můžete se také přihlásit přímo online:

Zjistěte více a přihlaste se online

Dobrovolnice Uljana začala na dobrovolnickém roku tvožit komiks. Foto: privat

Jako dobrovolnice/dobrovolníci žijete a pracujete na dvou místech v Berlíně: přijímáte návštěvníky v Památníku v Braniborsku a pracujete v Památníku věnovaném památce lidí s postižením zavražděnými nacisty. V projektu Cooperative Mensch podporujete lidi s postižením, doprovázíte je v jejich každodenním životě a společně vytváříte volnočasové aktivity.

Zde se můžete dozvědět více o dobrovolnické službě a různých dobrovolnických pozicích na několika místech po celém Německu a můžete se také přihlásit přímo online:

Zjistěte více a přihlaste se online

Dobrovolnice ASF Veranika z Ruska vyučuje uprchlíky v němčině

Podpoříš uprchlíky v poradně. Doprovázíš uprchlíky a předáváš jim jazykové znalosti a informace. Tato dobrovolnická pozice je kombinována s činností v Památníku nuceného tábora Marzahn, který připomíná pronásledováni Romů a Sintů za doby národního socialismu.

Zde se můžeš dozvědět více o dobrovolnické službě a různých dobrovolnických pozicích na několika místech po celém Německu a můžete se také přihlásit přímo online:

Zjistěte více a přihlaste se online

V Berlíně ve sdíleném bytě ASF s ostatními dobrovolníky

Během dobrovolnického roku se staneš součástí dobrovolnické skupiny. Téměř 20 dobrovolnic a dobrovolníků přichází z různých zemí a někteří z nich také žijí společně ve sdílených bytech v různých městech po celé zemi. Na svou službu se společně připravíš na několika seminářích,  na kterých si můžeš vyměnit názory na historické a politické otázky a lépe poznáš zemi i sebe.

Zde se můžeš dozvědět více o dobrovolnické službě a různých dobrovolnických pozicích na několika místech po celém Německu a můžeš se také přihlásit přímo online:

Zjistěte více a přihlaste se online

Letní tábory – společné aktivní léto

Letní tábor v Památníku Buchenwald, Německo 2022
Německo-izraelský tábor v Berlíně 2022
Při rešerši – letní tábor v Portbou/Perpignan, Španělsko/Francie 2012
Letní tábor na Židovském hřbitově v Budapešti, Maďarsko 2018. Foto: 168ora/Marton Meresz
Zabalit si a naučit se novému: Jízda na traktoru na letním táboře v Hartheimu, Německo 2019
Letní tábor: po stopách bývalých nuceně nasazených , Berlín 2022
Letní tábor v Ahrensböku, Německo 2022

Dva týdny v létě strávené smysluplně v mezinárodní skupině v projektu, při kterém se seznámíš s daným místem, jeho obyvateli a historií – to je letní tábor s ASF.

 

Každé léto ASF nabízí mezinárodní projektové setkávání. Jsi pro? Pak se zapoj na dva týdny do skupiny 10 až 20 mladých lidí z různých zemí do společného projektu – například  do péče o židovský hřbitov v Litvě, návrhu pamětní cesty v Památníku Buchenwald nebo účasti na scénickém čtení v Berlíně. Zajímavý program doplňují další výlety a společné aktivity.

Na programu letního tábora mohou být malířské, zahradnické, stavební, archivní nebo kreativní dílny. Ať už s předchozími zkušenostmi nebo bez nich: zapojit se může každý – včetně tebe. Důležitá je ochota podílet se na projektu společně. Během exkurzí, rešerší a workshopů se dozvíš se skupinou  více o historii místa a životních osudech – například v Památníku Buchenwald o lidech, kteří byli na tomto místě pronásledováni za nacionálního socialismu, o židovském životě v Budapešti či o queer komunitě v Izraeli.

Letní tábory je krátká, ale účelná dobrovolnická služby, která přispívá k míru ve světě: Kromě podpory konkrétního projektu a praktické práce tě během dvou týdnů čeká mnoho setkávání s lidmi z různých prostředí a sdílení perspektiv – které spojuje společně strávený čas a spolupráce.

Více se dozvíš a přihlásit se můžeš zde

Ještě dotazy? Chtěl/a by ses přihlásit? Více informací a online-žádost

Dobrovolníci z Německa v Izraeli

Letní tábor na Židovském hřbitově v Budapešti, Maďarsko 2018. Foto: 168ora/Marton Meresz

S ASF se můžeš zapojit jako dobrovolnice / dobrovolník na jeden rok do různých činností, které podporují historickou paměť a sociální spravedlnost.

Nebo se můžeš na dva týdny zúčastnit letního tábora ASF, na kterém podpoříš lidsko-právní projekty a mezinárodní porozumění v rámci konkrétního projektu.

„Jsem velmi ráda, že během své dobrovolnické služby podporuji lidi se zdravotním postižením, protože bych se v budoucnu chtěla věnovat i sociální práci. (…) Lidé s postižením byli pronásledováni a vražděni nacisty. Lidé, se kterými dnes pracuji, možná tu dobu sami nezažili, ale mnozí byli a jsou  dodnes vystaveni diskriminaci.“

Leoniya Aksyonov

Dobrovolnice ASF v projektu "Diakoniewerk Simeon" v Berlíně

AFS-Blog

Test

zum Blogbeitrag

Partner diskutieren

     
zum Blogbeitrag

Publikation zu jüdischen Lebenswelten in Israel und Deutschland

zum Blogbeitrag

Freiwillige in Israel angekommen

zum Blogbeitrag

ASF v nové formě a v nových barvách

zum Blogbeitrag